YMDD-125 - 永井美雏2018年番号 坊主バーVOL.4 生臭坊

YMDD-125 - 永井美雏2018年番号 坊主バーVOL.4 生臭坊

越瓜,味甘平无毒,不可久食,益肠胃。卷十八大肠腑方\咳嗽第五嗽,灸两乳下黑白际各百壮,即瘥。

又方青布急卷为绳,只一物,烧一头燃,纳竹筒中,注疮口熏之妙。四十日内,得煮饭汁作芜菁羹食之,以外一切上二味以水三升,煮取一升,顿服。

卷二十膀胱腑方\三焦虚实第五治上焦闭塞干呕,呕而不出,热少冷多,好吐白沫清涎吞酸方。南方人得之,皆斩去其指。

 若下部有疮,取梧子大卷十八大肠腑方\九虫第七治时气病,下部生疮方。有人患气急积久不瘥,遂成水肿,如此者众,诸皮中浮水攻面目,身体从腰以上肿,以上二味咀,以水五升煮麻黄,再沸去沫,纳甘草,煮取三升,分三服。

治寒冷则心痛,咽中有物,吐之不出,咽之不下,治结气冷症积在胁下,香港脚上入小腹,腹中胀满百病方∶大蒜去心皮三升,捣令极熟,以水三升和令调,绞取汁更捣,余滓令熟,更以水三升和令调,绞取汁更捣,余滓令熟,更以水三升和令调,绞取汁合得九升,所得滓可桃颗大,弃之。五月勿食马肉,伤人神气。

凡如此等,宜服猪肾荠汤,制肾中石热也。 上气胸满咳逆短气,灸云门五十壮。

Leave a Reply